//////

Archive for the ‘Samochody od A do Z’ Category

postheadericon RUCH PRAWOSTRONNY

zus

Ruch prawostronny oraz przepis zezwalający na wyprzedzanie z lewej strony powodują poruszanie się pojazdów jadących powoli z prawej strony, a jadących szybko – po środku drogi. Niebezpieczeństwo spotykania się pojazdów szybkich lub wyprzedzających usunięto na autostradach przez rozdzielenie pasem zielem obu kierunków jazdy. Źe względu na pochylenie jezdni na zakrętach do wnętrza łuku, dopuszczalne jest wyprzedzanie na zakrętach w prawo (oczywiście tylko w razie dostatecznej widoczności), po­nieważ pojazd wyprzedzający znajduje się wówczas w równo­wadze stałej.

postheadericon PODCZAS JAZDY W KOLUMNIE

3

Podczas jażdy w kolumnie kierowca spełnia zadania „re­gulatora” a więc powinien utrzymywać właściwą odległość od pojazdu jadącego przed nim, jak również dostatecznie szybko reagować na zmniejszanie się lub zwiększanie tej odległości.Kierowca w razie niebezpieczeństwa powinien reagować nie tylko szybko, ale również i właściwie. Dotyczy to zwłaszcza hamowania  i rzeczywistego czasu reakcji, zależnego od indywidualnych cech kierowcy. Ten sam kierowca w rozmaitych okolicznościach może reagować z różną szybkością. Najogólniej czas reakcji kierowcy dzieli się na reakcję psychiczną (przekazanie doznanego spostrzeżenia do ośrodków nerwowych) oraz reakcję fizyczną (przeniesienie pra­wej nogi z pedału przy­spieszenia na pedał ha­mulca i przesunięcie go o tzw. skok jałowy).

postheadericon ROZWIDLENIA DRÓG

filing_images_9f4f409aeef6

Rozwidlenia dróg doruchu szybkiego powinny być tak wykonane, aby pojazdy mogły opuszczać kolumny lub włączać się do kolumn bez zmniejszania prędkości ruchu. Promienie zakrętów powinny być jak największe (autostrad ponad 1000 m). Po stronie wewnętrznej zakręty powinny być wolne od zadrzewienia i zabudowy, a ponadto zakręty o promieniu mniejszym niż 500 m powinny być odpowiednio poszerzone.Zbyt długie proste odcinki drogi przyczyniają się do przedwczesnego zmęczenia kierowcy („działanie usypiające”), dlatego zmniejsza się je przez stosowanie łagodnych łuków.

postheadericon ISTOTNY WPŁYW NA SPRAWNOŚĆ RUCHU

2014101631945&bezpieczenstwo-na-drodze-Najmiec

Połączenie skrzyżowania dwupoziomowego z ruchem okręż­nym eliminuje niedogodności wspomnianych skrzyżowań, lecz jest jednak bardzo kosztowne. Istotny wpływ na sprawność ruchu drogowego ma szerokość jezdni, a więc liczba pasów ruchu. Drogi samochodowe (autostrady) powinny mieć co najmniej cztery pasy ruchu   gotowego do jazdy i ładowności, nośność podwozia) (kG) — suma ciężaru nadwozia i nośności,    dopuszczalny nacisk osi (kG) — suma nacisków na po­ziomą płaszczyznę jezdni wszystkich kół tej samej osi po­jazdu o dopuszczalnym ciężarze całkowitym, kiedy ładunek jest równomiernie rozłożony w przestrzeni ładunkowej,  wskaźnik ładowności stosunek ładowności do ciężaru własnego pojazdu,    ciężar własny na jednostkę mocy (kG/KM) — stosunek ciężaru własnego pojazdu do mocy znamionowej silnika,    ciężar maksymalny na jednostkę mocy (kG/KM) stosunek dopuszczalnego ciężaru całkowitego pojazdu do mocy znamionowej silnika.

postheadericon RUCH DROGOWY

ruch_drogowy_640_thinkstock

Ruch drogowy obejmuje współdziałanie następujących elementów: droga, pojazd, kierowca oraz zasady ruchu. Droga ma poważny wpływ na przepustowość ruchu. Więk­szość dróg nie spełnia wymagań stawianych nowoczesnym drogom samochodowym, ponieważ ze względu na wadliwe skrzyżowania, zbyt małe szerokości, ostre zakręty, zbyt duże spadki podłużne, zwężenia w sąsiedztwie mostów, prowadzenie przez gęsto zabudowane osiedla itp. nie za­pewniają one dostatecznych warunków bezpieczeństwa i sprawności ruchu.Droga powinna mieć jak najmniejszą liczbę skrzyżowań w jednym poziomie, ponieważ każde skrzyżowanie zmusza na ogół do zatrzymania lub co najmniej do zmniejszania prędkości pojazdu, co ogranicza prze­pustowość drogi.

postheadericon CIĘŻAR POJAZDU

jelcz-315

Ciężar pojazdu nieobciążonego (kG) — ciężar własny  pojazdu łącznie z ciężarem kół i ogumienia zapasowego,  wyposażenia i narzędzi kierowcy oraz wody, paliwa, oleju,  smaru, cieczy w poszczególnych zespołach, napełnionych   zgodnie z warunkami technicznymi,    ciężar załogi (kG) — ciężar osób niezbędnych do obsługi pojazdu w zwykłych warunkach jego użytkowania,    ciężar pojazdu gotowego do jazdy (kG) — suma ciężaru pojazdu nieobciążonego i ciężaru załogi,ładowność (kG) — jest to największy dopuszczalny ciężar ładunku, jaki może przewozić pojazd,nośność (kG) — różnica między dopuszczalnym ciężarem całkowitym pojazdu i ciężarem pojazdu nieobciążonego, dopuszczalny ciężar całkowity (kG) — suma ciężaru po­jazdu .

error: Content is protected !!