//////

postheadericon CIĘŻAR POJAZDU

jelcz-315

Ciężar pojazdu nieobciążonego (kG) — ciężar własny  pojazdu łącznie z ciężarem kół i ogumienia zapasowego,  wyposażenia i narzędzi kierowcy oraz wody, paliwa, oleju,  smaru, cieczy w poszczególnych zespołach, napełnionych   zgodnie z warunkami technicznymi,    ciężar załogi (kG) — ciężar osób niezbędnych do obsługi pojazdu w zwykłych warunkach jego użytkowania,    ciężar pojazdu gotowego do jazdy (kG) — suma ciężaru pojazdu nieobciążonego i ciężaru załogi,ładowność (kG) — jest to największy dopuszczalny ciężar ładunku, jaki może przewozić pojazd,nośność (kG) — różnica między dopuszczalnym ciężarem całkowitym pojazdu i ciężarem pojazdu nieobciążonego, dopuszczalny ciężar całkowity (kG) — suma ciężaru po­jazdu .

Leave a Reply

error: Content is protected !!