//////

postheadericon ISTOTNY WPŁYW NA SPRAWNOŚĆ RUCHU

2014101631945&bezpieczenstwo-na-drodze-Najmiec

Połączenie skrzyżowania dwupoziomowego z ruchem okręż­nym eliminuje niedogodności wspomnianych skrzyżowań, lecz jest jednak bardzo kosztowne. Istotny wpływ na sprawność ruchu drogowego ma szerokość jezdni, a więc liczba pasów ruchu. Drogi samochodowe (autostrady) powinny mieć co najmniej cztery pasy ruchu   gotowego do jazdy i ładowności, nośność podwozia) (kG) — suma ciężaru nadwozia i nośności,    dopuszczalny nacisk osi (kG) — suma nacisków na po­ziomą płaszczyznę jezdni wszystkich kół tej samej osi po­jazdu o dopuszczalnym ciężarze całkowitym, kiedy ładunek jest równomiernie rozłożony w przestrzeni ładunkowej,  wskaźnik ładowności stosunek ładowności do ciężaru własnego pojazdu,    ciężar własny na jednostkę mocy (kG/KM) — stosunek ciężaru własnego pojazdu do mocy znamionowej silnika,    ciężar maksymalny na jednostkę mocy (kG/KM) stosunek dopuszczalnego ciężaru całkowitego pojazdu do mocy znamionowej silnika.

Leave a Reply

error: Content is protected !!