//////

postheadericon POSŁUGIWANIE SIĘ PRZELICZENIAMI

Na nomogramie odstępów (— współczynnikowi Z = 0 odpowiada oś odciętych), prowadząc linię G—N— —P—Q—R, wyznacza się minimalny odstęp S0 — 43 m pomiędzy autobusami jadącymi z prędkościami V = 50 km/godz. Zatem w przypadku gwałtownego hamowania pojazdu poprzedzającego, z czym należy się zawsze liczyć w przeciętnych warunkach ruchu, odstępy podczas jazdy w kolumnie powinny być stosunkowo duże.Przytoczone przykłady udowadniają, że posługując się elementarną mechaniką i prostymi przeliczeniami można dla każdej sytuacji w ruchu drogowym wyznaczyć parame­try kinematyczne pojazdu ograniczające do minimum za­grożenie bezpieczeństwa ruchu. Wnioski wynikające z tego rodzaju rozważań stanowią podstawę do opracowywania przepisów ruchu drogowego.

Leave a Reply

error: Content is protected !!