//////

postheadericon SKUTEK RÓWNOWAGI

Warunek równowagi poprzecznej. Zakręcający samochód tak długo utrzymuje równowagę, jak długo jego koła we­wnętrzne wywierają jeszcze naciski na jezdnię. Kiedy koła wewnętrzne odrywają się od jezdni, samochód przewraca się pod działaniem siły odśrodkowej. Warunkiem .równo­wagi poprzecznej samochodu podczas zakręcania jest więc istnienie większej od zera reakcji normalnej, działającej na wewnętrzne koła pojazdu, czyli Z w > O, albo G/2 — Pc •  c/b > O, a więc Pc < G  b/2c. Ponieważ podczas zakrę­cania samochodu z bocznym poślizgiem kół siła odśrodkowa Pc = n-G, warunek równowagi poprzecznej można ująć w postaci: p  G < G • b/2c albo c < b/2p. W najbardziej sprzyjających warunkach ruchu, kiedy p = 1, Pcmax = G, czyli podany warunek c < 6/2.

Leave a Reply

error: Content is protected !!