//////

postheadericon STATECZNOŚĆ POPRZECZNA

Aby uprościć analizę zachowania się samochodu podczas zakręcania, wprowadza się następu­jące uproszczenia:—   rozpatruje się tylko ruch jednostajny, czyli zakłada się brak przyspieszenia kątowego obrotu samochodu (dw/dt= = 0), a tym samym i momentu bezwładności (Mb = 0),—   przyjmuje się, że siła odśrodkowa (Pc) działa prosto­padle do osi głównej samochodu, niezależnie od rzeczy­wistego kierunku jej działania; w zakresie niewielkich kątów skrętu wynikające stąd błędy są niewielkie i nie mają wpływu na wnioski praktyczne.Normalne reakcje jezdni, działające na poszczególne koła samochodu, zależą od wypadkowych sił działających w środku ciężkości pojazdu, czyli od jego ciężaru (G) oraz siły odśrod­kowej (c).

Leave a Reply

error: Content is protected !!